Teisinė atsakomybė

Prenumeruojamas Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) laidas be LRT sutikimo draudžiama atgaminti, redaguoti, transliuoti, retransliuoti ir kitaip viešai skelbti, platinti parduodant ar kitaip perduodant nuosavybėn ar valdyti, padaryti viešai prieinamas, įskaitant perdavimą kompiuterių tinklais.

Be LRT sutikimo ir be atlyginimo leidžiama naudoti laidos įrašą Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 58 str. nustatytais atvejais, tik asmeniniam naudojimui, nesiekiant tiesioginių ar netiesioginių komercinių tikslų su teise atgaminti ne daugiau kaip vieną laidos kopiją.

LRT archyve nėra pateikiama medžiaga (filmai, koncertai ir kt. medžiaga), kurios pateikti LRT neturi teisės pagal sudarytas ir galiojančias sutartis.