1:42:28

Muzikinis pastišas 2016-01-06 12:00

2016-01-06
323 votes
72 views

Broadcast summary: Kompaktinė plokštelė „Lietuvos istoriniai vargonai. Žemaitija“. Antrasis laidos puslapis, kaip ir Sausio 6-osios kalendoriaus lapelis, skirtas Trims Karaliams. Skambančios Benozzo Gozoli karalių freskos. Antano Sodeikos archyviniai įrašai.

Events:
0:00:00 Kompaktinė plokštelė „Lietuvos istoriniai vargonai. Žemaitija“.  
  Kompaktinės plokštelės „Lietuvos istoriniai vargonai. Žemaitija“ pristatymas su Vargonų paveldo centro direktoriumi dr. Girėnu Povilioniu ir vargonininku dr. Baliu Vaitkumi.
1:03:46 Skambančios Benozzo Gozoli karalių freskos.  
  Antrasis laidos puslapis, kaip ir Sausio 6-osios kalendoriaus lapelis, skirtas Trims Karaliams. Skambančios Benozzo Gozoli karalių freskos, apšviestos ilgėjančios saulės šviesos, Mediči Rikardi rūmuose, Florencijoje. Renesansas.
1:17:16 Antano Sodeikos archyviniai įrašai.  
  Laidą užbaigsime klausytojų prašymu – skambės dainininko Antano Sodeikos archyviniai įrašai.

Laidos dalyvis: Girėnas Povilionis

Laidos vedėjas: Marius Šinkūnas

ID: 12386812


0:00:00 / 0:00:00